info@yekelergroup.com + 90 312 428 14 16

iTEP

iTEP, ana dili İngilizce olmayanların İngilizce iletişim kurma becerilerini değerlendiren bir dil değerlendirme aracıdır. 700’den fazla kurum testi desteklemektedir.

Eğitim ortamlarında kullanılmak üzere üç farklı iTEP versiyonu mevcuttur:

 • iTEP Academic: Yoğun İngilizce programları (IEP’ler) yerleştirme, ilerleme ve çıkış değerlendirmesi için iTEP Academic’i kullanır. Kolejler ve kurumlar tarafından kabul amacıyla da kullanılabilir.
 • iTEP Academic iki formatta mevcuttur: iTEP Academic-Core ve iTEP Academic- Plus.
 • iTEP Academic-Core’u bitirmek 50 dakika sürer. Okuma, dinleme ve dil bilgisi becerilerini değerlendirmek için çoktan seçmeli sorular kullanılır.
 • iTEP Academic-Plus sınavının tamamlanması 80 dakika sürer ve çoktan seçmeli soruların yanı sıra okuma, dinleme, dil bilgisi, yazma ve konuşma becerilerini değerlendirmek için yazma ve konuşma örnekleri içerir.
 • iTEP SLATE: Yatılı okullar ve akademiler, lise ve ortaokul öğrencilerini değerlendirmek için iTEP SLATE’i kullanır.
 • iTEP SLATE, Core ve Plus biçimlerine sahiptir. Gerekli kısımların miktarı ve format bakımından farklılık gösterirler. SLATE-Core’un kağıt tabanlı sürümü mevcuttur.
 • iTEP SLATE-Core, dil bilgisi, dinleme ve okuma becerilerini değerlendiren 50 dakikalık bir testtir.
 • iTEP SLATE-Plus, yazma ve konuşmanın yanı sıra üç SLATE-Core becerisini de kapsar ve 80 dakika sürer.
 • iTEP Placement: İngilizce programlarda seviye belirleme sınavının hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak için oluşturulmuştur. Dil bilgisi, dinleme, kelime bilgisi ve okuma becerilerinin yanı sıra yönetici kurumun derecelendirebileceği yazma istemlerini değerlendirir. iTEP Placement’ın belli bir süresi yoktur ve tamamlanması ortalama 60 dakika sürer.

Sınava kayıt olmak için: https://www.itepexam.com

 
The International Test of English Proficiency, or iTEP, is a language evaluation tool that assesses non-native English speakers’ ability to communicate in English. More than 700 institutions support the test.

Three iTEP tests are available for use in educational settings:

 • iTEP Academic: Intensive English programs (IEPs) use iTEP Academic on-site for placement, progress, and exit evaluation. Colleges and institutions use it for admissions purposes as well.
 • The iTEP Academic is available in two formats: The iTEP Academic-Core and the iTEP Academic-Plus.
 • It takes 50 minutes to finish the iTEP Academic-Core. Multiple-choice questions are used to assess reading, listening, and grammar skills.
 • The iTEP Academic-Plus exam takes 80 minutes to complete and includes multiple-choice questions as well as writing and speaking examples to assess reading, listening, grammar, writing, and speaking skills.
 • iTEP SLATE: Boarding schools and academies use iTEP SLATE to assess high school, secondary school, and middle school students.
 • iTEP SLATE has Core and Plus formats. They differ in the amount of sections required and the delivery format. The paper-based version of SLATE-Core is available.
 • iTEP SLATE-Core is a 50-minute test that assesses grammar, listening, and reading skills.
 • The iTEP SLATE-Plus test covers all three SLATE-Core skills, as well as writing and speaking, and lasts 80 minutes.
 • iTEP Placement: It was created to ensure that placement testing in English programs is completed quickly. It evaluates grammar, listening, vocabulary, and reading skills, as well as writing prompts that the administering institution can grade. The iTEP Placement is not timed, and it takes an average of 60 minutes to complete.

  To register for the exam: 
  https://www.itepexam.com