info@yekelergroup.com + 90 312 428 14 16

SAT

SAT, Amerika Birleşik Devletleri’nde üniversiteye kabul için yaygın olarak kullanılan standart bir sınavdır. SAT sınavının belirli bir uygunluk şartı yoktur, bu nedenle herkes sınava girebilir. Çoğu durumda, 10. veya 11. sınıftaki öğrenciler, aldıkları puanları lisans programlarının yurt dışı eğitim başvurularında kullanmak için SAT sınavına girerler.

SAT’yi tamamlamak üç saat sürer. Skorlar 400 ila 1600 arasında değişir ve iki 200 ila 800 puanlık bölümün sonuçlarına dayanır: Matematik ve Kanıta Dayalı Okuma ve Yazma.

  • SAT Okuma Testinde 52 soru ve 65 dakikalık bir süre sınırı vardır. Tüm sorular çoktan seçmeli ve okuma parçalarına dayanmaktadır. Bazı pasajlarda tablolar, grafikler ve çizelgeler olabilir, ancak soruları doğru cevaplamak için Matematik gerekli değildir.
  • SAT Yazma ve Dil Testi, 44 çoktan seçmeli soru ve 35 dakikalık bir zaman sınırı içeren bir bölümden oluşur. Okuma Testi gibi tüm sorular, tablolar, grafikler ve çizelgeler içerebilen okuma parçalarına dayanmaktadır.
  • SAT’ın matematik testi iki bölüme ayrılmıştır: Matematik Testi – Hesap Makinesi Olmadan ve Matematik Testi – Hesap Makinesi İle. SAT Matematik testi 80 dakika sürer ve 58 sorudan oluşur: 45 çoktan seçmeli ve 13 grid-in problemi vardır. Grid-in problemleri açık uçlu sorulardır.

Örnek sınav için tıklayınız.

Sınava kayıt olmak için: https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/register

 

The SAT is a standardized test that is commonly utilized in the United States for college admissions. The SAT exam has no specific eligibility requirements, therefore anyone can take it. In most cases, students in the 10th or 11th grades take the SAT exam in order to use their scores in their undergraduate program’s study abroad application.

It takes three hours to complete the SAT. The scores range from 400 to 1600 and are based on the outcomes of two 200-to-800-point sections: Mathematics and Evidence-Based Reading and Writing.

  • The SAT Reading Test has 52 questions and a time limit of 65 minutes. All of the questions are multiple-choice and based on reading passages. Some passages may have tables, graphs, and charts, but no Mathematics is necessary to correctly answer the questions.
  • The SAT Writing and Language Test consists of one part with 44 multiple-choice questions and a 35-minute time limit. All questions, like the Reading Test, are based on reading passages that may include tables, graphs, and charts.
  • The SAT’s Mathematics test is split into two parts: Math Test – No Calculator and Math Test – Calculator. The SAT math test lasts 80 minutes and consists of 58 questions: 45 multiple choice and 13 grid-in problems. The grid-in questions are free response. The multiple choice questions have four possible responses; the grid-in questions are free response and require the test taker to provide an answer.

Click here for the sample exam.

To register for the exam: https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/register