info@yekelergroup.com + 90 312 428 14 16

YDS

YDS, çoğunlukla devlet çalışanları, akademisyenler ve askeri personel tarafından kullanılan bir İngilizce dil yeterlilik testidir. Türkiye’de ÖSYM tarafından özellikle devlet personeli arasında yabancı dil becerilerinin değerlendirilmesi amacıyla sunulmaktadır. En yaygın olanı İngilizce olmak üzere çeşitli dillerde uygulanmaktadır. Mayıs ve Kasım aylarının ilk Pazar günleri Türkiye’nin birçok yerinde yapılmaktadır.

Test, 180 dakikada tamamlanması gereken 80 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. Sorular öncelikli olarak İngilizce kelime bilgisi, dil bilgisi yapıları, cümle tamamlama, İngilizce-Türkçe çeviri, Türkçe-İngilizce çeviri, İngilizce paragraf tamamlama, paragraftaki alakasız cümleyi bulma, yeniden ifade etme, diyalog tamamlama ve okuduğunu anlama parçaları ile ilgilidir. Örnek sınav için tıklayınız.

Sınava kaydolmak için: https://ais.osym.gov.tr

The YDS is an English language competency test used mostly by government employees, academics, and military personnel. It is offered by ÖSYM in Turkey to assess foreign-language abilities, particularly among government personnel. It is administered in a variety of languages, with English being the most common. It is performed in a number of places across Turkey on the first Sundays of May and November.

The test is made up of 80 multiple-choice questions that must be completed in 180 minutes. The questions primarily concern English vocabulary, grammatical structures, sentence completion, English-Turkish translation, Turkish-English translation, English paragraph completion, finding the irrelevant sentence in a paragraph, restatement, dialogue completion, and reading comprehension passages. Click here for the sample exam.

To register for the test: https://ais.osym.gov.tr