info@yekelergroup.com + 90 312 428 14 16

PAE Sınavı (Bilkent Üniversitesi)

PAE, Bilkent Üniversitesi’nin lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin İngilizce yeterliliklerini ölçer.

  • PAE 1. Aşama 200 soru içerir. Sınav tek oturumda yapılır ve çoktan seçmeli bir yapıya sahiptir. Her sorunun 5 şıkkı vardır. Sınavın bu kısmı dil bilgisi ve kelime bilgisini ölçer.
  • PAE 2. Aşama iki bölüme ayrılmıştır. PAE 2. Aşama sınavının A Bölümünü geçen öğrenciler Bölüm B’ye girebilirler. Okuma, Dinleme, Dil Bilgisi ve Kelime Bilgisi PAE 2. Aşama Bölüm A’da değerlendirilir. Yazma ve Konuşma Becerileri PAE 2. Aşama Bölüm B’de değerlendirilir.

Örnek sınav için tıklayınız.

Sınava kaydolmak için: PAE sınav başvurusu üniversiteye kayıt sırasında yapılır. Bilkent Üniversitesi’ne kabul edilen tüm öğrenciler sınava girmek zorundadır.

The Proficiency in Academic English (PAE) Exam assesses the English proficiency of students admitted to Bilkent University’s undergraduate programs.

  • PAE Stage I contains 200 questions. The examination is held in a single session and has a multiple choice structure. Each question has 5 answer options. This part of the exam measures grammar and vocabulary.
  • PAE Stage II exam is divided into two sections. Students who pass Part A of the PAE Stage II exam become able to take Part B. Reading, Listening, Grammar, and Vocabulary are assessed in PAE Stage II Part A. Writing and Speaking Skills are assessed in PAE Stage II Part B.

Click here for the sample exam.

To register for the exam: PAE exam application is made at the time of registration to the university. All students who get accepted to Bilkent University must take the exam.